Új jelszó kérése
Új jelszó kérése
Fizetési megoldás
Termékajánló

Vásárlási feltételek

1. Bevezetés

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a https://jch.hu weboldalon (a továbbiakban: Honlap) elérhető szolgáltatás igénybevételének igénybevevő (továbbiakban: Felhasználó) általi használatának feltételeit. A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, amelyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják. A Felhasználó a Honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

2. A Szolgáltató

Név: Juventus Club Hungary

Székhely: 1141 Budapest Mogyoródi u. 148. 1/4

Képviselő neve: Kovács Tibor, Kamanczi Patrik

A társadalmi szervezet nyilvántartási száma: 01-02-0013158

Bejegyző Bíróság neve: Fővárosi Törvényszék

Adószám: 18198252-1-42

Számlavezető pénzintézet: Unicredit Bank

Számlaszám: 10918001-00000045-45370006

IBAN számlaszám: HU56 1091 8001 0000 0045 4537 0006

E-mail cím: shop@juventusfc.hu, jch@juventusfc.hu

Telefonszám: +3630/869-8062 Hétköznap 09:00 - 17:00

3. A honlapon folytatott tevékenység

A Honlapon a magyarországi Juventus szurkolók egy csoportjának, a Juventus Club Hungary (a továbbiakban: JCH vagy Egyesület) tagjainak (rendes tag, pártolói tag, tiszteletbeli tag) a számára elérhető tartalmak jelennek meg. A Juventus Club Hungary alapszabályában (II. pont) meghatározott célja, hogy egységes csoportba tömörítse az olaszországi, torinoi székhelyű Juventus Football Club magyarországi szurkolóit. Feladataink között szerepel a szurkolók egységgé kovácsolása, baráti közösség kialakítása, számukra összejövetelek, programok szervezése, ide érteve pl.: közös hazai meccsnézések, szurkolói találkozók, szurkolói futballbajnokságokon való részvétel, és ezek mellett a Juventus FC külföldi mérkőzésire történő közös kiutazások szervezése, továbbá az egyesületet megjelenítő, az egyesülethez tartozást kiemelő ajándéktárgyak, termékek készítése. A JCH a Honlappal egyszerűbb, gyorsabb, kényelmesebb lehetőséget szeretne biztosítani tagjai számára. Üzletszerűen, haszonszerzés céljából a JCH tevékenységet nem folytat. Az Egyesület kereskedelmi, utazásszervező és - közvetítői tevékenységet – elsődlegesen figyelemmel arra, hogy tevékenysége nem üzletszerű – nem folytat. A Honlapon elhelyezett termékekből vagy közzétett utazásokon csak a pártolói, rendes vagy tiszteletbeli tagjaink vásárolhatnak, vehetnek részt. Az Egyesületben három szintű tagsági rendszer működik annak érdekében, hogy minden belépő eldönthesse, hogy milyen mértékben kíván az egyesület életében részt venni. Az Egyesület a nyitott rendszer elvét alkalmazza, amelynek célja, hogy minél nagyobb közösséget alakítsunk ki, és minél többen megismerjük egymást, így szívesen fogadjuk az új tagsági jelentkezéseket. Az új tagok belépésével a meglévő tagoknak is nagyobb lehetősége van újabb termékekhez jutni vagy kijutni egy mérkőzésre, mert nem mindenki engedheti meg magának, hogy heti vagy havi rendszerességgel vásároljon, kiutazzon. Ez a modell így a tagok számára is rugalmasabb, költséghatékonyabb megoldást biztosít.

  • A rendes tag (a továbbiakban: RT tag) az egyesület tevékenységében vagyoni hozzájárulással (tagdíjfizetés) részt vesz, egyesület szerveibe választhat és választható, az egyesületi szervek döntéshozatalában teljes körű joggal vehet részt, a taggyűlésen teljes körű részvételi és szavazati joggal rendelkezik.
  • A pártoló tag vagyoni hozzájárulásra (tagdíjfizetésre) nem köteles, az egyesület szerveibe nem választható és az egyesületi szervek döntéshozatalában csak tanácskozási joggal vesz részt, szavazati joggal nem rendelkezik.
  • A tiszteletbeli tag vagyoni hozzájárulásra (tagdíjfizetésre) nem köteles, az egyesület szerveibe nem választható és az egyesületi szervek döntéshozatalában csak tanácskozási joggal vesz részt, szavazati joggal nem rendelkezik.

A honlapon a következő menüpontok érhetőek el:

  • A JCH tagok számára az Egyesülethez tartozást kiemelő termékek, ajándéktárgyak
  • A JCH tagok számára az Egyesület tagdíjfizetési lehetőségét
  • A JCH tagok számára a Juventus FC külföldi mérkőzésire történő közös kiutazásoknak a lehetősége

A Honlapon megtalálható termékek a tagokkal közösen kerültek kialakításra, előzetes megbeszélések, bemutatók alapján. A Honlapra csak ezután került feltöltésre a könnyebb és gyorsabb rendelés érdekében.  A JCH a Honlapon kihelyezett termékekből nem rendelkezik raktárkészlettel, valamint az elkészítést sem az egyesület végzi, hanem harmadik félnek adja át megbízásra. A Felhasználók számára egy meghatározott rendelési idő áll rendelkezésre, majd ezek összesítése után a JCH elkészítteti a tagok által rendelni kívánt termékeket, ajándéktárgyakat a kívánt mennyiségben. A rendelési időn kívüli időszakban - főszabály szerint -  a jelzett ajándéktárgyak, termékek rendelése nem lehetséges, figyelemmel elsődlegesen arra, hogy a rendelési időszakban leadott megrendelésének megfelelő számú ajándéktárgy, termék kerül legyártásra. Amennyiben bármely termék esetén ettől eltérő szabály az irányadó, ennek ténye külön feltűntetésre kerül.

A JCH nem utazási iroda, és nem kereskedelmi szolgáltató, hanem egy szurkolói csoport, ennek minden negatívumával és pozitívumával együtt. Az utazáson mindenki saját fellelőségére, saját akaratából vesz rész. Bizonyos túrák és termékek, szolgáltatások esetében az RT tagok előnyöket élvezhetnek.

4. Regisztráció, rendelés, szállítás

A Honlap tartalmának jelentős része elérhető minden Felhasználó számára, regisztráció nélkül. Egyes szolgáltatások, így a vásárlás azonban regisztrációhoz (majd belépéshez) kötöttek. Az a Felhasználó, aki a Honlapon regisztrál, a regisztrációjával automatikusan a JCH pártolói tagja lesz, amelyről a regisztráció során értesítést kap. Ennek semmilyen anyagi vonzata nincsen, kivéve ha a Felhasználó úgy nyilatkozik, hogy RT tag szeretne lenni. Erről bővebb információ: http://juventusfc.hu/klubtagsag/ menüpont alatt. A regisztrációval és a jelen ÁSZF elfogadásával egyidejűleg a Felhasználó, mint az Egyesület pártoló tagja kijelenti, hogy elfogadja a JCH alapszabályában foglaltakat.

A Felhasználónak meg kell adnia: e-mail cím, név, telefonszám, számlázási cím, valamint ha ettől eltérő a szállítási cím. Regisztrációhoz az előbbi adatokon felül egy jelszó megadása is szükséges. A sikeres regisztrációról a Felhasználó e-mailben, és a Honlapon tájékozódhat. A Felhasználó a regisztrációjának törlését e-mailben kérheti. A hozzáférési adatok titokban tartásáért a Felhasználó felelős. A Felhasználó felelős az adatai frissítéséért, valamint köteles az Egyesületnek bejelenteni, ha tudomására jutott, hogy az adataival harmadik fél visszaélt. Elfelejtett jelszó esetén a honlapon új jelszó kérhető a regisztrált e-mail címre. Amennyiben a Felhasználó korábban regisztrált a honlapon, a megrendelési folyamat az e-mail címének és jelszavának megadásával folytatható.

A Honlap termékbemutatási, és online megrendelési lehetőséget biztosít a Felhasználók számára. A Honlapon a Felhasználó menüpontok segítségével böngészhet.

A választott termék a „Kosár” gomb segítségével helyezhető a kosárba, a gomb mellett a szükséges darabszám beállítható. A Felhasználó a kosár tartalmát a „Kosár” menüpont segítségével ellenőrizheti. Itt módosíthatja azt, hogy a kosárba tett termékből milyen mennyiséget kíván rendelni, illetve törölheti az adott tételt. A „Kosár ürítése” gomb segítségével lehetőség van a kosár teljes kiürítésére is. A Felhasználó a „Megrendelés” gombra klikkelve folytathatja a vásárlási folyamatot.

A megrendelés következő lépéseként a Felhasználónak ki kell választania a számára megfelelő fizetési és szállítási módot. A Felhasználó egy összefoglaló oldal segítségével ellenőrizheti minden korábban megadott adatát, és a megrendelni kívánt termékeket, azok mennyiségét. Ha mindent megfelelőnek talál, akkor a „Megrendelés elküldése” gomb segítségével véglegesítheti rendelését. Erről a Honlapon, illetve e-mailben kap megerősítést. Amennyiben a megrendelés rögzítése után (pl.: a visszaigazoló e-mailben) észlel hibás adatot azt haladéktalanul jelezze a jelen ÁSZF-ben megadott e-mail címre.

A Honlapon megtalálható termékekből a JCH nem rendelkezik raktárkészlettel. Gyártásra csak egy meghatározott rendelési idő letelte után adja át a készítőnek a tagoktól begyűjtött rendeléseket. Szállítás a megrendelést követően 5 – 45 munkanap között várható, azonban a JCH fenntartja a határidő egyoldalú meghosszabbításának lehetőségét.   A JCH a szállításhoz a Magyar Posta Zrt. szolgáltatásait veszi igénybe. Díjszabás a Magyar Posta Zrt. mindenkori árai alapján. 

5. Szerzői jogok

A Honlap teljes egésze (szövegek, képek, grafikai elemek, stb.) szerzői jogvédelem alá esik, így a Honlap bármely elemének bármilyen értelemben történő felhasználása kizárólag az érintett szellemi alkotás jogosultja által adott előzetes, írásbeli hozzájáruló nyilatkozat esetén lehetséges. Ez – többek között – kiterjed a másolásra, módosításra, terjesztésre, átdolgozásra, stb.. Bármely jogosultatlan felhasználás polgárjogi és/vagy büntetőjogi következményeket vonhat maga után.

6. A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog

Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban: Fogyasztó).

 

6.1. A Fogyasztót a lentiek szerint meghatározott határidőn belül indokolás nélküli elállási jog illeti meg. Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén, ha a Fogyasztó erre irányuló, kifejezet nyilatkozata alapján a teljesítés az lentiek szerinti, az elállásra vagy felmondásra irányadó határidő lejárta előtt megkezdődik, a fogyasztót a lentiek szerint meghatározott határidőn belül indokolás nélküli felmondási jog illeti meg.

 

6.2. A Fogyasztó az fentiek szerinti elállási vagy felmondási jogát

a) termék adásvételére irányuló szerződés esetén

aa) a terméknek,

ab) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,

ac) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,

ad) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak,

a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától;

b) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától

számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.

A 6.2. a) pontjában foglaltak nem érintik a Fogyasztó azon jogát, hogy a jelen fejezet szerinti elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja.

 

6.3. A Fogyasztó a jelen pont szerinti elállási jogát a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. mellékletben található nyilatkozat-minta felhasználásával; vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja. A Honlapon is lehetőség van a nyilatkozat megtételére, ebben az esetben a vállalkozás tartós adathordozón haladéktalanul visszaigazolja a fogyasztói nyilatkozat megérkezését.

6.4. Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Fogyasztó nyilatkozatát a meghatározott határidő lejárta előtt elküldi.

A JCH e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak.

Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az e-mail illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe a JCH a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

 

6.5. A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy a jelen pontban meghatározott elállási jogot a jelen Általános Szerződési Feltételekkel, illetve a jogszabályokkal összhangban gyakorolta.

 

6.6. A Fogyasztó elállása esetén az JCH haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a Fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is.

 

6.7. A JCH a Fogyasztónak visszajáró összeget a Fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A Fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján a JCH a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a Fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti. Ha a Fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, a vállalkozás nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket.

 

6.8. A JCH mindaddig visszatarthatja a 6.6. pont szerinti összeget, amíg a Fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Nem illeti meg a JCH-t a visszatartás joga, ha vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza.

 

6.9. A fogyasztó elállása esetén köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve az JCH-nak vagy az általa a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni, kivéve, ha a JCH vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a Fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

 

6.10. A Fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, kivéve, ha JCH vállalta e költség viselését. Ha az üzlethelyiségen kívül kötött szerződés megkötésével egyidejűleg a terméket kifuvarozták a Fogyasztónak, a JCH saját költségén fuvarozza vissza a terméket, ha az jellegénél fogva postai küldeményként nem küldhető vissza. A Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségének kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.

 

6.11. A Fogyasztó csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

 

6.12. A fogyasztó nem gyakorolhatja a jelen pont szerinti elállási jogát:

a) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, a 4.2. pontban meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;

b) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Fogyasztó személyére szabtak;

c) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;

d) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

e) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel.

 

6.13. Ha a szerződéshez járulékos szerződés is kapcsolódik, a Fogyasztó a jelen 4. pont szerinti elállási jogának gyakorlása a járulékos szerződést is felbontja vagy megszünteti.

 

6.14.  A Fogyasztó az arra vonatkozó kérését, hogy a JCH a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés teljesítését már a 6.2. bekezdése szerinti határidő lejárta előtt kezdje meg, köteles az JCH-val kifejezetten közölni. JCH fenntartja a jogot, hogy a Fogyasztó ezen kérését, indoklás nélkül elutasítsa. Ha azonban JCH ezen kérésnek eleget tesz és a Fogyasztó a teljesítés megkezdését követően felmondja a szerződést, az elszámolás során a Fogyasztó által arányosan fizetendő összeget a szerződésben megállapított ellenszolgáltatás adóval növelt teljes összege alapján kell kiszámítani. Ha azonban a Fogyasztó bizonyítja, hogy a teljes összeg túlzottan magas, az arányos összeget a szerződés megszűnésének időpontjáig teljesített szolgáltatások piaci értéke alapján kell kiszámítani. A Fogyasztó köteles megtéríteni a JCH ésszerű költségeit.

7. Szavatosság és jótállás

7.1. Kellékszavatosság é termékszavatosság:

A jelen ÁSZF elválaszthatatlan részét képező 1. számú melléklet tartalmazza a szavatossággal kapcsolatos legfontosabb információkat.

 

7.2. Jótállás

A JCH – főszabály szerint – jótállást nem vállal és nem értékesít a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó fogyasztási cikket. Amennyiben a fent hivatkozott Korm.rendelet mellékletében nem szereplő és a Honlapon megjelenített termékre vonatkozóan a JCH a gyártó által biztosított jótállási időt biztosítását vállalja (Önként vállalt jótállás), erről a termék leírásában nyújt megfelelő tájékoztatást.

 

7.3. Igényérvényesítés

Szavatossági igényeivel kapcsolatban kérjük, hogy vegye fel a JCH-val a kapcsolatot. A hibásként megjelölt terméket bevizsgáljuk. Amennyiben a vizsgálat eredménye szerint a hibásként megjelölt termék nem rendelkezik a hibával, és a bevizsgálás alatt más hiba sem válik felismerhetővé, úgy a JCH nem kötelezhető bármely szavatossági igény teljesítésére.

8. Panaszügyintézés helye, ideje, módja

A Felhasználó a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Név: Juventus Club Hungary

Levelezési cím: 1141 Budapest Mogyoródi u. 148. 1/4

E-mail cím: shop@juventusfc.hu

A Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti.

 

A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Felhasználót.

9. ÁSZF, árak módosítása

JCH jelen ÁSZF-et, a Honlapon forgalmazott termékek árait és egyéb feltüntetett árakat nem visszamenőleges hatállyal bármikor módosíthatja, a módosítás a honlapon történő közzétételt követően lép életbe, és csak az életbe lépést követő tranzakciókra érvényes.

10. Fizetés

A kényelmes és biztonságos online fizetést a Barion Payment Zrt. biztosítja. Magyar Nemzeti Bank engedély száma: H-EN-I-1064/2013 Bankkártya adatai áruházunkhoz nem jutnak el.

11. Adatvédelmi szabályzat

A Honlappal kapcsolatos adatvédelmi szabályzat itt érhető el.

12. Vegyes rendelkezések

A jelen ÁSZF-ben foglaltakkal összefüggésben a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex nem áll rendelkezésre.

 

A JCH, mint egyesület részére történő és a Honlapon keresztül megvalósuló tagdíj fizetéssel összefüggésben a jelen ÁSZF nem alkalmazható, a tagdíj fizetéssel kapcsolatban az Egyesület alapszabályában foglaltak az irányadóak.

 

A jelen ÁSZF 2016. november hó 16. napján lép hatályba és módosításáig, vagy visszavonásáig hatályban marad.

I. A Szabályzat célja

A jelen Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) célja, hogy a Juventus Club Hungary (1141 Budapest, Mogyoródi út 148. I/4.; a továbbiakban: Egyesület) honlapján (www.juventusfc.hu illetve a jchshop.unas.hu) igénybe vehető szolgáltatások minden igénybe vevője számára biztosított legyen a hatályos jogszabályokkal összhangban megvalósuló adatvédelem és adatkezelés.

II. Fogalom meghatározások

Személyes adat vagy adat: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személlyel (a továbbiakban: Érintett) kapcsolatba hozható adat  -  különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, az adatból levonható, az Érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az Érintettel helyreállítható.

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajttatja. A jelen esetben Adatkezelő elsődlegesen az Egyesület.

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.

Adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges.

Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából.

Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.

Adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi.

Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége.

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az Érintettel, az Adatkezelővel vagy az Adatfeldolgozóval.

Automatizált adatállomány: automatikus feldolgozásra kerülő adatok sora.

Gépi feldolgozás: a következő műveleteket tartalmazza, ha azokat részben vagy egészben automatizált eszközökkel hajtják végre: az adatok tárolása, az adatokkal végzett logikai vagy aritmetikai műveletek, az adatok megváltoztatása, törlése, visszakeresése és terjesztése.

Rendszer: az Adatkezelők és partnereik interneten keresztül elérhető lapjait és szolgáltatásait működtető technikai megoldások összessége.

Egyesületi Tag: az a természetes személy, aki az Adatkezelő, mint egyesület tagja és az Adatkezelő által nyújtott valamely szolgáltatás igénybevételére regisztrál, és ennek keretében megadja az alábbi III. pontban felsorolt valamely adatát.

Info törvény vagy infotv.: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény.

III. A kezelt személyes adatok köre

3.1 Az Egyesület az általa nyújtott szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan kezelheti az alábbi adatokat:[K1] 

- vezetéknév, keresztnév;

- e-mail cím, telefonszám;

- szállítási cím, számlázási cím, lakcím, tartózkodási hely címe;

- regisztrációhoz kapcsolódó adatok (felhasználási név, belépési jelszó)

- egyes szállítási/szolgáltatási előzmények.

 

3.2. Az Egyesület által nyújtott és a www.juventusfc.hu  illetve a jchshop.unas.hu weboldalon elérhető szolgáltatások igénybevételére kizárólag azon természetes személyek jogosultak, akik az Egyesület tagjai.

 

IV. Az Adatkezelés jogalapja, célja és módja

4.1 Az Adatkezelésre az Egyesületi Tag önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza az Egyesületi Tag kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az Egyesület szolgáltatásainak igénybe vétele során általa közölt személyes adatai, illetve a róla generált személyes adatok felhasználásra kerüljenek. Az Adatkezelés jogalapja az Infotv. 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása. Az adatkezelés célja

- az Adatkezelő és az Egyesületi Tag közötti szerződés megfelelő teljesítése, és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása,

- érdeklődések kezelése, visszajelzés, kapcsolatfelvétel,

- megrendelések kezelése, teljesítése, visszajelzése,

- Egyesületi Tag újbóli megrendelésének egyszerűsítése,

- az Egyesületi Tag erre vonatkozó külön engedélye esetén hírlevél küldése az Egyesületi Tag részére,

- az Adatkezelő honlapján elérhető szolgáltatásokra vonatkozó felmérések küldése az Egyesületi Tag részére.

4.2. Az internetes kapcsolat létesítésével és fenntartásával összefüggésben a rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülnek az Egyesületi Tag bejelentkező számítógépének azon adatai, amelyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak, és amelyeket az Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer az Egyesületi Tag külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes adatokkal –törvény által kötelezővé tett eseteket kivéve – nem összekapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az Adatkezelő fér hozzá. Az ilyen automatikusan rögzítésre kerülő adatok kezelésének célja a statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, az Ügyfelek jogainak védelme.

4.3 Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használhatja fel. Személyes adatok a jelen szabályzatban írtakon kívüli harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása - hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – kizárólag hatósági határozat alapján, vagy az Egyesületi Tag előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

4.4 Adatkezelő a neki megadott Személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.

4.5 Bármely Egyesületi Tag e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Egyesületi Tagot terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

V. Az adatkezelés elvei

5.1 Személyes adatokat törvényesen szabad megszerezni és feldolgozni.

5.2 Személyes adatokat csak meghatározott és törvényes célra szabad tárolni, és attól eltérő módon nem szabad felhasználni.

5.3 A Személyes adatoknak tárolásuk céljával arányban kell állniuk, és meg kell felelniük e célnak, azon nem terjeszkedhetnek túl.

5.4 Meg kell tenni a megfelelő biztonsági intézkedéseket az automatizált adatállományokban tárolt Személyes adatok védelme érdekében a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, vagy véletlen elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozására.

VI. Az Egyesület által alkalmazott adatvédelmi elvek

6.1 Az Egyesület szolgáltatásainak igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges Személyes adatokat az Egyesület az érintettek hozzájárulása alapján, és kizárólag célhoz kötötten használja fel.

6.2 Az Egyesület, mint Adatkezelő vállalja, hogy a birtokába jutott Személyes adatokat az Infotv. rendelkezéseinek és jelen Szabályzatban rögzített adatvédelmi elveknek megfelelően kezeli, és azokat a jelen Szabályzatban meghatározott Adatkezelőkön és Adatfeldolgozókon kívül harmadik félnek át nem adja.

A jelen pontban foglalt rendelkezés alól kivételt képez a Személyes adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, amely az érintett Egyesületi Tag nevét, illetve beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhatja, ez által nem minősül Adatkezelésnek, sem Adattovábbításnak.

6.3 Az Egyesület bizonyos esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt az Egyesület érdekeinek sérelme, szolgáltatásai nyújtásának veszélyeztetése, stb. – harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszi az érintett Egyesületi Tag elérhető Személyes adatait.

6.4 Az Egyesület rendszere az Egyesületi Tagok aktivitásáról adatokat gyűjthet, amelyek azonban nem kapcsolhatóak össze az Egyesületi Tagok által megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

6.5 Az Egyesületi Tagot tájékoztatni kell az Adatkezelés céljáról és arról, hogy az adatokat kik fogják kezelni, illetve feldolgozni.

6.6 Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat az Egyesület az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az Egyesületi Tagot tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerezi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

6.7 Az Egyesület, mint Adatkezelő a Személyes adatok felvétele, rögzítése és kezelése során a jogszabályok által rögzített korlátozásokat minden esetben betartja.

6.8 Az Egyesület kötelezi magát, hogy gondoskodik a Személyes adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt Személyes adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek a Személyes adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

6.9 Adatkezelő zárolja a Személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt Személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

6.10 A kezelt Személyes adat helyesbítésről, a zárolásról illetve a törlésről az érintett Ügyfelet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot Adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az Adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

VII. Az Adatkezelés időtartama

7.1. Az Egyesületi Tag által a honlapon történő regisztráció során megadott személyes adatok kezelése Adatkezelő működésének időtartama alatt mindaddig fennmarad, amíg az Egyesületi Tag az adatkezeléshez adott hozzájárulását (ezzel regisztrációját) vissza nem vonja.

Az Egyesületi Tag által a rendelése során megadott személyes adatokat Adatkezelő a rendelés mindkét fél általi teljesítését vagy annak meghiúsulását követő 6 évig kezeli, ezt követően ezen adatok Adatkezelő rendszeréből automatikusan törlésre kerülnek. Jogellenes, megtévesztő személyes adat használata esetén vagy Egyesületi Tag által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén az adatkezelő jogosult az Egyesületi Tag adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor bűncselekmény gyanúja vagy polgári jogi felelősség gyanúja, illetve Egyesületi Tag és adatkezelő közötti jogvita esetén jogosult az adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára őrizni is.

7.2. A rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő, adatok (4.2.) a generálódásuktól számítva a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben. Adatkezelő biztosítja, hogy ezen, automatikusan rögzített adatok egyéb személyes adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Ha Egyesületi Tag 3.1 pont szerinti adatainak kezelése megszűnik (7.1 pont), úgy ezt követően a technikai adatokról az Egyesületi Tag személye nem lesz beazonosítható.

VIII. Rendelkezés személyes adatokkal

8.1 Amennyiben a Személyes adatokban változás áll be, illetve az adatkezelési hozzájárulást az Egyesületi Tag vissza kívánja vonni, ez iránti igényét a Egyesület részére közölni szükséges, vagy ajánlott postai küldeményként a Egyesület www.juventusfc.hu oldalon megtalálható postai címére feladott levélben.,  vagy az jch@juventusfc.hu e-mail címre küldött elektronikus levélben. A közlésen fel kell tüntetni az Egyesületi Tag nevét, e-mail címét, a regisztráció során megadott felhasználói nevet, továbbá a regisztráláskor közölt adatait. Az adatokat az Egyesületi Tag is módosíthatja az Adatkezelő www.juventusfc.hu weboldalának jobb felső sarkában található „Belépés” linkre kattintva.[K1] [KP2] 

8.2 Az Egyesület – esetleges – hírlevelei az azokban található leiratkozás linken keresztül mondhatók le.

8.3 A Személyes adatokat az Adatkezelő az erre irányuló kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül (adott esetben a regisztrációval együtt) törli, a törlésére vagy módosítására irányuló igény teljesítését követően a korábbi(törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

8.4 Személyes adataik kezeléséről az Egyesületi Tagok az Egyesülettől, mint Adatkezelőtől bármikor írásban, a 8.1 pontban megjelölt levelezési címre küldött levélben, telefonon illetve e-mailben tájékoztatást kérhetnek. A tájékoztatás kérést az Egyesület akkor tekinti hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján az Egyesületi Tag egyértelműen beazonosítható. E-mailben küldött tájékoztatáskérést előbbieken felül az Adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt az Egyesületi Tag regisztrált e-mail címéről küldik. A tájékoztatáskérés kiterjedhet az Egyesületi Tagnak az Adatkezelő által kezelt adataira, azok forrására, az Adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges Adatfeldolgozók nevére és címére, az Adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a Személyes adatoknak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg az Egyesületi Tag adatait.

8.5 Az Adatkezeléssel kapcsolatos kérdésre Adatkezelő a kézhezvételtől számított 30 munkanapon belül köteles írásban válaszolni. E-mail esetében a kézhezvétel időpontjának az elküldést követő első munkanapot kell tekinteni.

8.6. Az Egyesületi Tag tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. Adatkezelő a tiltakozást a kérelem beérkezésétől számított 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottságát érintően döntést hoz, és a döntéséről Ügyfelet írásban tájékoztatja.

8.7  Az Egyesületi Tag kérheti kezelt adatainak zárolását. Adatkezelő zárolja az Egyesületi Tag adatait, ha az Egyesületi Tag ezt kéri vagy ha a rendelkezésre álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Egyesületi Tag jogos érdekeit.  Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárttá teszi.

8.8.  A kezelt adat helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről az Egyesületi Tagot, valamint mindazokat az érintetteket értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Ha Adatkezelő az Egyesületi Tag helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti vagy nem tudja teljesíteni, akkor a kérelem kézhezvételétől számított 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

 

IX. Adatfeldolgozás

9.1 A megadott személyes adatok kezelését az Egyesület végzi.

9.2 Az Egyesület a webáruház üzemeltetése, megrendelések teljesítése céljából adatfeldolgozókat vesz igénybe, melyek alvállalkozói szerződéses jogviszonyban állnak a céggel.

 Ezen Adatfeldolgozók az alábbiak:[K1] 

- Netgo.hu Kft., tevékenység: szoftverfejlesztés, cím: 2100 Gödöllő, Kossuth utca 32. II/6,

- GLS (General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.)

- Sprinter Futárszolgálat Kft., tevékenység: futárszolgálat, cím: 1097 Budapest, Táblás utca 39.

- Magyar posta Zrt.

 

X. Külső szolgáltatók

10.1 Az Egyesület egyes szolgáltatásainak igénybevétele során regisztrációt és belépést könnyítő külső szolgáltatókkal is együtműködhet. (pl. Facebook Inc., Google Inc., a továbbiakban: „Külső szolgáltató”) A Külső szolgáltatók rendszereiben az ott megadott adatok tekintetében a Külső szolgáltatók saját adatvédelmi irányelvei az irányadók.

10.2 Az egyes szolgáltatások keretében elérhetővé tett és a különböző közösségi oldalakon megosztott tartalmak vonatkozásában a tartalom megosztását lehetővé tevő Külső szolgáltató minősül a Személyes adatok kezelőjének, tevékenységére saját felhasználási feltételei és adatvédelmi szabályzata az irányadó. Ilyen külső közvetítő szolgáltatások például: Facebook, google, pinterest, tumblr, twitter, LinkedIn.

10.3 A Egyesület a szolgáltatás üzemeltetéséhez kapcsolódóan egyes, az Egyesületi Tag által megadott Személyes adatokat átadhat Külső szolgáltató részére, azonban az átadott adatokat a Külső szolgáltató kizárólag a jelen Szabályzatban meghatározott célra használhatja fel.

XI. Adattovábbítás lehetősége

11.1 Az Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt Személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adat továbbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen Adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelő nem tehető felelőssé.

11.2 Egyesületi Tag elfogadja, hogy az on-line bankkártyás fizetés során Adatkezelő által a felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adatai átadásra kerüljenek a Barion Payment Zrt. (székhely: 1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. épület 5. emelet 5.; nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: Cg. 01-10-048552; adószám: 25353192-2-43., közösségi adószám: HU25353192; tevékenységi engedély száma: H-EN-I- 1064/2013, elektronikuspénz-kibocsátó intézményi azonosító: 25353192), mint adatkezelő részére. A továbbított adatok köre: vezetéknév, keresztnév, ország, telefonszám, e-mail cím. Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a Tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett ún. fraud-monitoring (csalás megfigyelés, ellenőrzés).

XII. Az Adatkezelési Szabályzat módosítása

12.1 A Egyesület fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Adatkezelési Szabályzatot egyoldalú döntésével bármikor módosítsa.

12.2 A Egyesületi Tag következő belépéssel elfogadja az Adatkezelési Szabályzat mindenkor hatályos rendelkezéseit, ezen túlmenően az egyes Egyesületi Tag beleegyezésének kikérésére nincs szükség.

XIII. Jogérvényesítési lehetőségek

13.1 Egyesületi Tag az adatkezelés ellen tiltakozhat. Adatkezelő a tiltakozást annak benyújtásától számított 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről az Egyesületi Tagot írásban tájékoztatja. Megalapozott tiltakozás esetén Adatkezelő az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az érintett adatot zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Ha az Egyesületi Tag az adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő a fenti 15 napos határidőt elmulasztja, Egyesületi Tag a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat. A per az adatkezelő ellen az Egyesületi Tag választása szerint a lakóhelye alapján illetékes törvényszék, vagy a Fővárosi Törvényszék előtt indítható meg.

13.2 Az Egyesületi Tag lényeges jogainak érvényesítési és egyéb jogorvoslati lehetőégeit, valamint a bírósághoz fordulás lehetőségét elsődlegesen az Info tv. 14-23 §-ai tartalmazzák, továbbá bármilyen Személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is (1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.).

Az Adatvédelmi Szabályzat 2016. november hó 15. napján lép hatályba.

 

Webáruház készítés