Új jelszó kérése
Új jelszó kérése
Fizetési megoldás
Termékajánló

Vásárlási feltételek

1. Bevezetés

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a https://jch.hu weboldalon (a továbbiakban: Honlap) elérhető szolgáltatás igénybevételének igénybevevő (továbbiakban: Felhasználó) általi használatának feltételeit. A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, amelyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják. A Felhasználó a Honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

2. A Szolgáltató

Név: Juventus Club Hungary

Székhely: 1141 Budapest Mogyoródi u. 148. 1/4

Képviselő neve: Kovács Tibor, Kamanczi Patrik

A társadalmi szervezet nyilvántartási száma: 01-02-0013158

Bejegyző Bíróság neve: Fővárosi Törvényszék

Adószám: 18198252-1-42

Számlavezető pénzintézet: CIB BANK

Számlaszám: 10700574-70949036-51100005

IBAN számlaszám: HU73107005747094903651100005

E-mail cím: shop@juventusfc.hu, jch@juventusfc.hu

Telefonszám: +3630/869-8062 Hétköznap 09:00 - 17:00

3. A honlapon folytatott tevékenység

A Honlapon a magyarországi Juventus szurkolók egy csoportjának, a Juventus Club Hungary (a továbbiakban: JCH vagy Egyesület) tagjainak (rendes tag, pártolói tag, tiszteletbeli tag) a számára elérhető tartalmak jelennek meg. A Juventus Club Hungary alapszabályában (II. pont) meghatározott célja, hogy egységes csoportba tömörítse az olaszországi, torinoi székhelyű Juventus Football Club magyarországi szurkolóit. Feladataink között szerepel a szurkolók egységgé kovácsolása, baráti közösség kialakítása, számukra összejövetelek, programok szervezése, ide érteve pl.: közös hazai meccsnézések, szurkolói találkozók, szurkolói futballbajnokságokon való részvétel, és ezek mellett a Juventus FC külföldi mérkőzésire történő közös kiutazások szervezése, továbbá az egyesületet megjelenítő, az egyesülethez tartozást kiemelő ajándéktárgyak, termékek készítése. A JCH a Honlappal egyszerűbb, gyorsabb, kényelmesebb lehetőséget szeretne biztosítani tagjai számára. Üzletszerűen, haszonszerzés céljából a JCH tevékenységet nem folytat. Az Egyesület kereskedelmi, utazásszervező és - közvetítői tevékenységet – elsődlegesen figyelemmel arra, hogy tevékenysége nem üzletszerű – nem folytat. A Honlapon elhelyezett termékekből vagy közzétett utazásokon csak a pártolói, rendes vagy tiszteletbeli tagjaink vásárolhatnak, vehetnek részt. Az Egyesületben három szintű tagsági rendszer működik annak érdekében, hogy minden belépő eldönthesse, hogy milyen mértékben kíván az egyesület életében részt venni. Az Egyesület a nyitott rendszer elvét alkalmazza, amelynek célja, hogy minél nagyobb közösséget alakítsunk ki, és minél többen megismerjük egymást, így szívesen fogadjuk az új tagsági jelentkezéseket. Az új tagok belépésével a meglévő tagoknak is nagyobb lehetősége van újabb termékekhez jutni vagy kijutni egy mérkőzésre, mert nem mindenki engedheti meg magának, hogy heti vagy havi rendszerességgel vásároljon, kiutazzon. Ez a modell így a tagok számára is rugalmasabb, költséghatékonyabb megoldást biztosít.

 • A rendes tag (a továbbiakban: RT tag) az egyesület tevékenységében vagyoni hozzájárulással (tagdíjfizetés) részt vesz, egyesület szerveibe választhat és választható, az egyesületi szervek döntéshozatalában teljes körű joggal vehet részt, a taggyűlésen teljes körű részvételi és szavazati joggal rendelkezik.
 • A pártoló tag vagyoni hozzájárulásra (tagdíjfizetésre) nem köteles, az egyesület szerveibe nem választható és az egyesületi szervek döntéshozatalában csak tanácskozási joggal vesz részt, szavazati joggal nem rendelkezik.
 • A tiszteletbeli tag vagyoni hozzájárulásra (tagdíjfizetésre) nem köteles, az egyesület szerveibe nem választható és az egyesületi szervek döntéshozatalában csak tanácskozási joggal vesz részt, szavazati joggal nem rendelkezik.

A honlapon a következő menüpontok érhetőek el:

 • A JCH tagok számára az Egyesülethez tartozást kiemelő termékek, ajándéktárgyak
 • A JCH tagok számára az Egyesület tagdíjfizetési lehetőségét
 • A JCH tagok számára a Juventus FC külföldi mérkőzésire történő közös kiutazásoknak a lehetősége

A Honlapon megtalálható termékek a tagokkal közösen kerültek kialakításra, előzetes megbeszélések, bemutatók alapján. A Honlapra csak ezután került feltöltésre a könnyebb és gyorsabb rendelés érdekében.  A JCH a Honlapon kihelyezett termékekből nem rendelkezik raktárkészlettel, valamint az elkészítést sem az egyesület végzi, hanem harmadik félnek adja át megbízásra. A Felhasználók számára egy meghatározott rendelési idő áll rendelkezésre, majd ezek összesítése után a JCH elkészítteti a tagok által rendelni kívánt termékeket, ajándéktárgyakat a kívánt mennyiségben. A rendelési időn kívüli időszakban - főszabály szerint -  a jelzett ajándéktárgyak, termékek rendelése nem lehetséges, figyelemmel elsődlegesen arra, hogy a rendelési időszakban leadott megrendelésének megfelelő számú ajándéktárgy, termék kerül legyártásra. Amennyiben bármely termék esetén ettől eltérő szabály az irányadó, ennek ténye külön feltűntetésre kerül.

A JCH nem utazási iroda, és nem kereskedelmi szolgáltató, hanem egy szurkolói csoport, ennek minden negatívumával és pozitívumával együtt. Az utazáson mindenki saját fellelőségére, saját akaratából vesz rész. Bizonyos túrák és termékek, szolgáltatások esetében az RT tagok előnyöket élvezhetnek.

4. Regisztráció, rendelés, szállítás

A Honlap tartalmának jelentős része elérhető minden Felhasználó számára, regisztráció nélkül. Egyes szolgáltatások, így a vásárlás azonban regisztrációhoz (majd belépéshez) kötöttek. Az a Felhasználó, aki a Honlapon regisztrál, a regisztrációjával automatikusan a JCH pártolói tagja lesz, amelyről a regisztráció során értesítést kap. Ennek semmilyen anyagi vonzata nincsen, kivéve ha a Felhasználó úgy nyilatkozik, hogy RT tag szeretne lenni. Erről bővebb információ: http://juventusfc.hu/klubtagsag/ menüpont alatt. A regisztrációval és a jelen ÁSZF elfogadásával egyidejűleg a Felhasználó, mint az Egyesület pártoló tagja kijelenti, hogy elfogadja a JCH alapszabályában foglaltakat.

A Felhasználónak meg kell adnia: e-mail cím, név, telefonszám, számlázási cím, valamint ha ettől eltérő a szállítási cím. Regisztrációhoz az előbbi adatokon felül egy jelszó megadása is szükséges. A sikeres regisztrációról a Felhasználó e-mailben, és a Honlapon tájékozódhat. A Felhasználó a regisztrációjának törlését e-mailben kérheti. A hozzáférési adatok titokban tartásáért a Felhasználó felelős. A Felhasználó felelős az adatai frissítéséért, valamint köteles az Egyesületnek bejelenteni, ha tudomására jutott, hogy az adataival harmadik fél visszaélt. Elfelejtett jelszó esetén a honlapon új jelszó kérhető a regisztrált e-mail címre. Amennyiben a Felhasználó korábban regisztrált a honlapon, a megrendelési folyamat az e-mail címének és jelszavának megadásával folytatható.

A Honlap termékbemutatási, és online megrendelési lehetőséget biztosít a Felhasználók számára. A Honlapon a Felhasználó menüpontok segítségével böngészhet.

A választott termék a „Kosár” gomb segítségével helyezhető a kosárba, a gomb mellett a szükséges darabszám beállítható. A Felhasználó a kosár tartalmát a „Kosár” menüpont segítségével ellenőrizheti. Itt módosíthatja azt, hogy a kosárba tett termékből milyen mennyiséget kíván rendelni, illetve törölheti az adott tételt. A „Kosár ürítése” gomb segítségével lehetőség van a kosár teljes kiürítésére is. A Felhasználó a „Megrendelés” gombra klikkelve folytathatja a vásárlási folyamatot.

A megrendelés következő lépéseként a Felhasználónak ki kell választania a számára megfelelő fizetési és szállítási módot. A Felhasználó egy összefoglaló oldal segítségével ellenőrizheti minden korábban megadott adatát, és a megrendelni kívánt termékeket, azok mennyiségét. Ha mindent megfelelőnek talál, akkor a „Megrendelés elküldése” gomb segítségével véglegesítheti rendelését. Erről a Honlapon, illetve e-mailben kap megerősítést. Amennyiben a megrendelés rögzítése után (pl.: a visszaigazoló e-mailben) észlel hibás adatot azt haladéktalanul jelezze a jelen ÁSZF-ben megadott e-mail címre.

A Honlapon megtalálható termékekből a JCH nem rendelkezik raktárkészlettel. Gyártásra csak egy meghatározott rendelési idő letelte után adja át a készítőnek a tagoktól begyűjtött rendeléseket. Szállítás a megrendelést követően 5 – 45 munkanap között várható, azonban a JCH fenntartja a határidő egyoldalú meghosszabbításának lehetőségét.   A JCH a szállításhoz a Magyar Posta Zrt. szolgáltatásait veszi igénybe. Díjszabás a Magyar Posta Zrt. mindenkori árai alapján. 

5. Szerzői jogok

A Honlap teljes egésze (szövegek, képek, grafikai elemek, stb.) szerzői jogvédelem alá esik, így a Honlap bármely elemének bármilyen értelemben történő felhasználása kizárólag az érintett szellemi alkotás jogosultja által adott előzetes, írásbeli hozzájáruló nyilatkozat esetén lehetséges. Ez – többek között – kiterjed a másolásra, módosításra, terjesztésre, átdolgozásra, stb.. Bármely jogosultatlan felhasználás polgárjogi és/vagy büntetőjogi következményeket vonhat maga után.

6. A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog

Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban: Fogyasztó).

 

6.1. A Fogyasztót a lentiek szerint meghatározott határidőn belül indokolás nélküli elállási jog illeti meg. Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén, ha a Fogyasztó erre irányuló, kifejezet nyilatkozata alapján a teljesítés az lentiek szerinti, az elállásra vagy felmondásra irányadó határidő lejárta előtt megkezdődik, a fogyasztót a lentiek szerint meghatározott határidőn belül indokolás nélküli felmondási jog illeti meg.

 

6.2. A Fogyasztó az fentiek szerinti elállási vagy felmondási jogát

a) termék adásvételére irányuló szerződés esetén

aa) a terméknek,

ab) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,

ac) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,

ad) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak,

a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától;

b) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától

számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.

A 6.2. a) pontjában foglaltak nem érintik a Fogyasztó azon jogát, hogy a jelen fejezet szerinti elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja.

 

6.3. A Fogyasztó a jelen pont szerinti elállási jogát a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. mellékletben található nyilatkozat-minta felhasználásával; vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja. A Honlapon is lehetőség van a nyilatkozat megtételére, ebben az esetben a vállalkozás tartós adathordozón haladéktalanul visszaigazolja a fogyasztói nyilatkozat megérkezését.

6.4. Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Fogyasztó nyilatkozatát a meghatározott határidő lejárta előtt elküldi.

A JCH e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak.

Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az e-mail illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe a JCH a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

 

6.5. A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy a jelen pontban meghatározott elállási jogot a jelen Általános Szerződési Feltételekkel, illetve a jogszabályokkal összhangban gyakorolta.

 

6.6. A Fogyasztó elállása esetén az JCH haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a Fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is.

 

6.7. A JCH a Fogyasztónak visszajáró összeget a Fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A Fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján a JCH a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a Fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti. Ha a Fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, a vállalkozás nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket.

 

6.8. A JCH mindaddig visszatarthatja a 6.6. pont szerinti összeget, amíg a Fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Nem illeti meg a JCH-t a visszatartás joga, ha vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza.

 

6.9. A fogyasztó elállása esetén köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve az JCH-nak vagy az általa a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni, kivéve, ha a JCH vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a Fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

 

6.10. A Fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, kivéve, ha JCH vállalta e költség viselését. Ha az üzlethelyiségen kívül kötött szerződés megkötésével egyidejűleg a terméket kifuvarozták a Fogyasztónak, a JCH saját költségén fuvarozza vissza a terméket, ha az jellegénél fogva postai küldeményként nem küldhető vissza. A Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségének kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.

 

6.11. A Fogyasztó csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

 

6.12. A fogyasztó nem gyakorolhatja a jelen pont szerinti elállási jogát:

a) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, a 4.2. pontban meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;

b) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Fogyasztó személyére szabtak;

c) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;

d) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

e) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel.

 

6.13. Ha a szerződéshez járulékos szerződés is kapcsolódik, a Fogyasztó a jelen 4. pont szerinti elállási jogának gyakorlása a járulékos szerződést is felbontja vagy megszünteti.

 

6.14.  A Fogyasztó az arra vonatkozó kérését, hogy a JCH a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés teljesítését már a 6.2. bekezdése szerinti határidő lejárta előtt kezdje meg, köteles az JCH-val kifejezetten közölni. JCH fenntartja a jogot, hogy a Fogyasztó ezen kérését, indoklás nélkül elutasítsa. Ha azonban JCH ezen kérésnek eleget tesz és a Fogyasztó a teljesítés megkezdését követően felmondja a szerződést, az elszámolás során a Fogyasztó által arányosan fizetendő összeget a szerződésben megállapított ellenszolgáltatás adóval növelt teljes összege alapján kell kiszámítani. Ha azonban a Fogyasztó bizonyítja, hogy a teljes összeg túlzottan magas, az arányos összeget a szerződés megszűnésének időpontjáig teljesített szolgáltatások piaci értéke alapján kell kiszámítani. A Fogyasztó köteles megtéríteni a JCH ésszerű költségeit.

7. Szavatosság és jótállás

7.1. Kellékszavatosság é termékszavatosság:

A jelen ÁSZF elválaszthatatlan részét képező 1. számú melléklet tartalmazza a szavatossággal kapcsolatos legfontosabb információkat.

 

7.2. Jótállás

A JCH – főszabály szerint – jótállást nem vállal és nem értékesít a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó fogyasztási cikket. Amennyiben a fent hivatkozott Korm.rendelet mellékletében nem szereplő és a Honlapon megjelenített termékre vonatkozóan a JCH a gyártó által biztosított jótállási időt biztosítását vállalja (Önként vállalt jótállás), erről a termék leírásában nyújt megfelelő tájékoztatást.

 

7.3. Igényérvényesítés

Szavatossági igényeivel kapcsolatban kérjük, hogy vegye fel a JCH-val a kapcsolatot. A hibásként megjelölt terméket bevizsgáljuk. Amennyiben a vizsgálat eredménye szerint a hibásként megjelölt termék nem rendelkezik a hibával, és a bevizsgálás alatt más hiba sem válik felismerhetővé, úgy a JCH nem kötelezhető bármely szavatossági igény teljesítésére.

8. Panaszügyintézés helye, ideje, módja

A Felhasználó a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Név: Juventus Club Hungary

Levelezési cím: 1141 Budapest Mogyoródi u. 148. 1/4

E-mail cím: shop@juventusfc.hu

A Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti.

 

A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Felhasználót.

9. ÁSZF, árak módosítása

JCH jelen ÁSZF-et, a Honlapon forgalmazott termékek árait és egyéb feltüntetett árakat nem visszamenőleges hatállyal bármikor módosíthatja, a módosítás a honlapon történő közzétételt követően lép életbe, és csak az életbe lépést követő tranzakciókra érvényes.

10. Fizetés

A kényelmes és biztonságos online fizetést a Barion Payment Zrt. biztosítja. Magyar Nemzeti Bank engedély száma: H-EN-I-1064/2013 Bankkártya adatai áruházunkhoz nem jutnak el.

11. Adatvédelmi szabályzat

A Honlappal kapcsolatos adatvédelmi szabályzat itt érhető el.

12. Vegyes rendelkezések

A jelen ÁSZF-ben foglaltakkal összefüggésben a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex nem áll rendelkezésre.

 

A JCH, mint egyesület részére történő és a Honlapon keresztül megvalósuló tagdíj fizetéssel összefüggésben a jelen ÁSZF nem alkalmazható, a tagdíj fizetéssel kapcsolatban az Egyesület alapszabályában foglaltak az irányadóak.

 

A jelen ÁSZF 2016. november hó 16. napján lép hatályba és módosításáig, vagy visszavonásáig hatályban marad.

Adatkezelési tájékoztató

A jelen tájékoztató (“Tájékoztató”) célja, hogy megfelelő tájékoztatást nyújtsunk személyes adatainak kezeléséről, és hogy megismerje az adatkezeléssel kapcsolatos jogait!

A Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor a Juventus Club Hungary (“Egyesület”) figyelembe vette az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), továbbá a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseit.

Az Egyesület adatkezelőként tiszteletben tartja mindazon személyek magánszféráját, akik számára személyes adatot adnak át és elkötelezett ezek védelmében. Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelet (679/2016 sz. rendelet, a továbbiakban: GDPR) 12. és 13. cikkei alapján az alábbi tájékoztatást adja:

Az Adatkezelő adatai:

Jogi személy neve:                 Juventus Club Hungary          

Nyilvántartási szám:              Fővárosi Bíróság, 01-02-0013158

Székhely:                               1141 Budapest, Mogyoródi út 148. I/4

Weblap:                                 www.juventusfc.hu, www.jch.hu

Kapcsolattartás:                    

E-mail:                                               shop@juventusfc.hu, jch@juventusfc.hu, juventusclubhungary@gmail.com

Telefon:                                 +3630/869-8062 Hétköznap 09:00 - 17:00

(a továbbiakban: Egyesület vagy Adatkezelő)

Adatvédelmi Tisztviselő:      az Adatkezelő a GDPR 37. cikke alapján nem köteles                                                        adatvédelmi tisztviselő kinevezésére

Adatvédelmi kérelmek:        amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton vagy elektronikusan az alábbi címekre küldheti:  jch@juventusfc.hu és/vagy 1141 Budapest, Mogyoródi út 148. I/4. Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldjük az Ön által kért címre.

Adatfeldolgozás:                   az Egyesület az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

 • Netgo.hu Kft., tevékenység: szoftverfejlesztés, cím: 2100 Gödöllő, Kossuth utca 32. II/6,
 • GLS (General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.)
 • Sprinter Futárszolgálat Kft., futárszolgálat, cím: 1097 Budapest, Táblás utca 39.
 • Magyar Posta Zrt., küldeményküldés (1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.)
 • UNAS Online Kft., (9400 Sopron, Major köz 2. I/15) honlap technikai üzemeltetője.

Külföldi adattovábbítás:       alapvetően nem történik külföldre továbbítás, azonban a mérkőzésre szóló jegyek érvényes megrendeléséhez szükségesen egyes személyes adatok az irányadó, elsődlegesen a mérkőzések biztonságát szolgáló jogszabályoknak megfelelően továbbításra kerül(het)nek az érintett mérkőzést szervező/rendező labdarúgócsapat, valamint a Juvetus Football Club részére. Figyelemmel arra, hogy ez mérkőzésenként eltérő, külön kérésre adunk tájékoztatást az egyedi esetben.

I. A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek

A személyes adatok:

 1. kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
 2. gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”);
 3. az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);
 4. pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);
 5. tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);
 6. kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

  

Az Adatkezelő felelős fentieknek való megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).

II. Az adatkezelési célok

Az Adatkezelő a személyes adatokat a jóhiszeműség és a tisztesség és átláthatóság elveinek, valamint a hatályos jogszabályok és jelen tájékoztatóban rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

Az Adatkezelő az alábbi célokból végez adatkezelést a vonatkozó jogszabályokkal összhangban:

 1. Az Adatkezelőnek az alapszabályában megjelölt tevékenységek nyújtásához kapcsolódóan a szolgáltatást igénybevevőinek és egyesületi tagjainak adatait jogi kötelezettség teljesítése, szakmai partner, illetve ügyfélkapcsolat fenntartása céljából kezeljük;
 2. az egyesületi tagokagok, támogatók és adományozók adatai az Egyesület pénzügyi érdekeinek az előmozdítása céljából;
 3. az adatkezelő által szervezett rendezvényekről tájékoztatás, a részvételt biztosító regisztráció;
 4. az adatkezelő Facebook és Instagram oldalának üzemeltetése körében az adatkezelő profilját visszaigazoló felhasználók adataiból generált statisztikai adatokat;
 5. partnerek kapcsolattartói adatainak kezelése;
 6. honlap üzemeltetése;
 7. az adatkezelő által fenntartott blog bejegyzésekhez fűzött hozzászólások;
 8. belső adminisztráció megkönnyítése;
 9. Az egyesületi tagok részére webshop működtetése és az azzal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése;
 10. az Adatkezelő és az Egyesületi Tag közötti szerződés megfelelő teljesítése, és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása;
 11. érdeklődések kezelése, visszajelzés, kapcsolatfelvétel;
 12. megrendelések kezelése, teljesítése, visszajelzése;
 13. Egyesületi Tag újbóli megrendelésének egyszerűsítése;
 14. az Egyesületi Tag erre vonatkozó külön engedélye esetén hírlevél küldése az Egyesületi Tag részére,
 15. az Adatkezelő honlapján elérhető szolgáltatásokra vonatkozó felmérések küldése az Egyesületi Tag részére.

Az adatkezelő a jelen alpontban felsorolt tevékenységek és szolgáltatások igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat az adatkezelő kizárólag célhoz kötötten használja fel.

Az adatkezeléssel érintett adatok

Az Egyesület az általa nyújtott szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan kezelheti az alábbi adatokkal:

 • vezetéknév, keresztnév;
 • e-mail cím, telefonszám;
 • szállítási cím, számlázási cím, lakcím, tartózkodási hely címe;
 • személy igazolvány másolata
 • adókártya másolata 
 • regisztrációhoz kapcsolódó adatok (felhasználási név, belépési jelszó)
 • egyes szállítási/szolgáltatási előzmények.
 • Az Egyesület által nyújtott és a www.juventusfc.hu, illetve www.jch.hu weboldalon elérhető szolgáltatások igénybevételére kizárólag azon természetes személyek jogosultak, akik az Egyesület tagjai.

Az internetes kapcsolat létesítésével és fenntartásával összefüggésben a rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülnek az Egyesületi Tag bejelentkező számítógépének azon adatai, amelyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak, és amelyeket az Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer az Egyesületi Tag külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes adatokkal –törvény által kötelezővé tett eseteket kivéve – nem összekapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az Adatkezelő fér hozzá. Az ilyen automatikusan rögzítésre kerülő adatok kezelésének célja a statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, az Ügyfelek jogainak védelme.

Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használhatja fel. Személyes adatok a jelen szabályzatban írtakon kívüli harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása - hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – kizárólag hatósági határozat alapján, vagy az Egyesületi Tag előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

Az adatkezelő által fenntartott blogok kapcsán kiemelendő, hogy a hozzászólásra regisztrációval van lehetőség. A regisztrációs adatokat az adatkezelő a jelen Tájékoztató szerint kezeli. Felhívjuk a figyelmét, hogy a leírt véleménye személyes adat. Az adatvédelmi tájékoztató elfogadásával a hozzászóló felhatalmazást ad arra, hogy az általa közzétett személyes adatait mások kezeljék. A hozzászólásokban közöltek alapján mások a hozzászóló személyét érintő – nem feltétlenül valós –, esetleg politikai véleményét tükröző, világnézetére, származására vonatkozó következtetéseket vonhatnak le. A hozzászóló által a közétett adat esetében az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni a közszereplése során általa közölt vagy a nyilvánosságra hozatal céljából általa átadott adatok tekintetében. Az Egyesület a hozzászólásokat nyilvános közszereplésnek tekinti, ezért a közzétett hozzászólásokat korlátlan ideig nyilvánosan hozzáférhetővé teheti, a hozzászólásokat sem az érintett esetleges kérelmére, sem a felhasználó adatainak saját kérésére történő törlésekor nem köteles eltávolítani, anonimizálni vagy törölni. A hozzászólások közéleti vita részei, amelyet a közhasznú tevékenységet végző adatkezelő céljai mentén lehet folytatni. Az adatkezelő bármikor jogosult törölni a hozzászólást.

Marketing tevékenység céljából Facebook, Instagram és Twitter oldal üzemel, azonban az innen megismert adatokból önálló adatbázis létrehozása, profilalkotás nem történik.

Az adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére alapvetően nem továbbít adatot, azonban a mérkőzésre szóló jegyek érvényes megrendeléséhez szükségesen egyes személyes adatok az irányadó, elsődlegesen a mérkőzések biztonságát szolgáló jogszabályoknak megfelelően továbbításra kerül(het)nek az érintett mérkőzést szervező/rendező labdarúgócsapat, valamint a Juvetus Football Club részére. Figyelemmel arra, hogy ez mérkőzésenként eltérő, külön kérésre adunk tájékoztatást az egyedi esetben.

III. Jogalapok a személyes adatok felhasználáshoz

A személyes adatok használatát az alábbi jogalapok alapozzák meg:

Egyesületi tagok nyilvántartása: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a-d) pont b)      a számviteli jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont c)      kapcsolattartás jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) és f) pont. Az adatkezelő jogos érdeke: az alapszabályban kitűzött egyesületi célok előmozdítása, az egyesületi tevékenység folytonossága.d)      Az Egyesület tagjainak adatai esetében az adatkezelés jogalapja, egyrészről a személyes hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont), másrészről érdekmérlegelés. Az adatkezelő jogos érdeke: az alapszabályban kitűzött egyesületi célok előmozdítása, az egyesületi tevékenység folytonossága. GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont

 1. szerződéses partnerek adatainak kezelése: jogalap GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont
 2. adományozók és támogatók adatai esetében a jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) és f) pont. Az adatkezelő jogos érdeke: az alapszabályban kitűzött egyesületi célok előmozdítása érdekében támogatás szerzése, az egyesületi tevékenység folytonossága pénzügyi feltételeinek a megteremtése.
 3. a honlap működése esetében a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) és f) pontok. Az adatkezelő jogos érdeke: az alapszabályban kitűzött egyesületi célok előmozdítása és arról való kommunikáció.
 4. blog bejegyzésekhez tett hozzászólások esetében: információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 6.§ (7) bekezdés; hozzászólás törlése: GDPR c), d) és f) pontjai. Az adatkezelő jogos érdeke: az adatkezelő jogszerű működésének a biztosítása, mások személyiségi jogainak a védelme.
 5. A Facebook, Instagram és Twitter adatlapot visszaigazoló magánszemélyek esetében jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.
 6. belső adminisztráció GDPR b) és f) pontjai. Az adatkezelő jogos érdeke: az alapszabályban kitűzött egyesületi célok előmozdítása, az egyesületi tevékenység folytonossága.
 7. Webshop: szerződés teljesítéséhez szükséges adatkezelés (pl: teljesítés, szállítás), jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a-c) pont.

Minden olyan esetben, ha a személyes adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kíván felhasználni, erről az érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott személyes adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.

Az Adatkezelő gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok véletlen elvesztését, jogtalan megsemmisülését, jogosulatlan hozzáférését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását, jogosulatlan terjesztését.

IV. Az adatkezelés időtartama

Az Egyesületi Tag által a honlapon történő regisztráció során megadott személyes adatok kezelése Adatkezelő működésének időtartama alatt mindaddig fennmarad, amíg az Egyesületi Tag az adatkezeléshez adott hozzájárulását (ezzel regisztrációját) vissza nem vonja.

Az Egyesületi Tag által a rendelése során megadott személyes adatokat Adatkezelő a rendelés mindkét fél általi teljesítését vagy annak meghiúsulását követő 6 évig kezeli, ezt követően ezen adatok Adatkezelő rendszeréből automatikusan törlésre kerülnek. Jogellenes, megtévesztő személyes adat használata esetén vagy Egyesületi Tag által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén az adatkezelő jogosult az Egyesületi Tag adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor bűncselekmény gyanúja vagy polgári jogi felelősség gyanúja, illetve Egyesületi Tag és adatkezelő közötti jogvita esetén jogosult az adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára őrizni is.

A rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő, adatok a generálódásuktól számítva a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben. Adatkezelő biztosítja, hogy ezen, automatikusan rögzített adatok egyéb személyes adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Ha Egyesületi Tag adatainak kezelése megszűnik, úgy ezt követően a technikai adatokról az Egyesületi Tag személye nem lesz beazonosítható.

 • Az Adatkezelő a számlákat jogi kötelezettség miatt legalább nyolc évig őrzi. A számlakiállítás alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje nyolc év.
 • Az egyesületi tagsággal kapcsolatos iratok megőrzési ideje: 50 év.
 • A kapcsolattartás céljából megadott adatok megőrzési ideje a kapcsolat fennállását követő maximum öt év.
 • Szerződés teljesítéséhez kapcsolódó adatok megőrzése: hat év.
 • Támogatók adatai: az utolsó támogatástól számított 10 év.
 • Blog bejegyzéshez fűzött hozzászólás: a bejegyzés eltávolításáig, de maximum 10 évig
V. Érintettek jogai

A személyes adataihoz kapcsolódóan az érintettnek a jogszabályban meghatározott jogai vannak.

Az érintett jogai:

 1. Megfelelő tájékoztatáshoz való jog;
 2. hozzáférési jog (adatok megismerése, az a tény, hogy történik-e adatkezelés);
 3. amennyiben egy adat helytelen vagy nem aktuális állapotot tükröz, úgy kérhető az adat kiigazítása (helyesbítés);
 4. törlés (elfeledetés - kizárólag a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén);
 5. az adat kezelésének korlátozása;
 6. a személyes adatok direkt marketing célokra való használatának megtiltása;
 7. személyes adatainak harmadik személy szolgáltató számára történő átadása, vagy ennek megtiltása;
 8. bármely az adatkezelő által kezelt személyes adatról másolat kérése; vagy
 9. tiltakozás a személyes adat használata ellen.

Az Adatkezelő kérésre 30 napon belül írásban tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás az adatkezelő levelezési címén, vagy a jch@juventusfc.hu e-mail címen kérheti bárki, levelezési címének megadásával.

A felhasználók tiltakozhatnak személyes adataik kezelése ellen, ennek keretében kérhetik személyes adatainak helyesbítését és törlését is az adatkezelő levelezési címén, illetve az  jch@juventusfc.hue-mail címén.

Az e-mailen kért adattörlésre a kifogás megérkezésétől legkésőbb 8 munkanapon belül válaszol az adatkezelő.

VI. Az Adatkezelő honlapja működésé kapcsán keletkező adatok

A honlap megtekintése során a technikai működés miatt automatikusan rögzítésre kerül a felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben - a felhasználó számítógépének beállításától függően - a böngésző, az operációs rendszer adatai és a felhasználó IP címe, illetve annak az oldalnak a neve, ahonnan a felhasználó érkezett. Ezen adatokból a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál, amelyek kizárólag összesített és feldolgozott (aggregált) formában kerülnek felhasználásra a szolgáltatások javítása és az esetleges hibák elhárítása céljából. Az üzemeltető ezen adatokat nem kapcsolja össze más személyes adatokkal, kizárólag a statisztikák elkészítésére használja. A mehi.hu látogatók számítógépére cookie-t küld. A cookie kizárólag a felhasználók autentikálásának a megkönnyítését szolgálják. A cookie-kat kereskedelmi célra az adatkezelő nem használja.

A honlap üzemeltetője illetve a webfejlesztő cég az adatekezelőnek a honlapjával kapcsolatos informatikai műveletek során adatfeldolgozónak minősül. A honlap üzemeltetője, mint adatfeldolgozó: UNAS Online Kft. (H-9400 Sopron, Major köz 2. I/15)

A GDPR szerint a cookie-k alkalmasak lehetnek a természetes személyek azonosítására, így kiterjed rájuk a GDPR hatálya.  A belső és harmadik fél által (Pl. Google, Facebook, stb.) használt cookie-kat két csoportra osztottuk, működési és marketing jellegű cookie-kra. A működési cookie-k közé kerültek a webáruház alapvető funkcióihoz használatos cookiek, melyek nem alkalmasak személyes azonosításra. A többi pedig szélesebb körű funkciókhoz, nyomonkövetéshez, remarketinghez kell. A látogató számára három féle engedélyező sáv kapcsolható be. Ha csak olyan cookie-kat használ az áruházban, melyek nem alkalmasak személyes azonosításra, elegendő az egyszerű nyugtázó sáv. Marketing jellegű cookie-k engedélyezéséhez két féle sáv alkalmazható. Szövegében hasonló tartalommal bírnak, az egyik verzióban "Engedélyezem/Nem engedélyezem" választással járulhat hozzá a marketing jellegű cookie-k fogadásához a látogató. A másik verzióban egy checkbox segítségével, majd a döntésének mentésével fejezheti ki szándékát. Természetesen, amíg a látogató nem engedélyezte a marketing jellegű cookie-k használatát, addig ezek nincsenek használatban. Az áruház üzemeltető azonban beállíthatja - amennyiben úgy ítéli meg hogy személyes azonosításra nem alkalmas az adott cookie -, hogy az hozzájárulás nélkül is használatban legyen. Ez az eset fordulhat elő pl. Google Analytics használata esetén, ha azt az üzemeltető csak alapvető statisztikai célokra használja, azonban ha a Google Adwords segítségével célközönséget épít az Analytics kódjával az már remarketing tevékenység. A látogató szándékának kifejezése után az engedélyező sáv eltűnik, helyette egy kisebb "Cookie beállítások" fül marad meg az áruház alsó részén ezzel biztosítva, hogy a hozzájárulás később módosítható, megtagadható legyen.

VII. Jogorvoslati tájékoztatás

Az adatkezelőnél nem kötelező belső adatvédelmi tisztségviselő kijelölése.

Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) ugyfelszolgalat@naih.hu.

Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az Adatkezelő kérésre az érintett tájékoztatja a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.

VIII. Kikötés

Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az adatvédelmi nyilatkozatát megváltoztassa. Erre különösen akkor kerülhet sor, ha a szolgáltatások köre bővül, vagy ha jogszabály azt kötelezővé teszi. Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a személyes adatok céltól eltérő kezelését. Az erre vonatkozó tájékoztatást az adatkezelő 15 nappal előre közzéteszi honlapján.

IX. Egyebek

A jelen Tájékoztató elválaszthatatlan részét képező 1. számú melléklete tartalmazza a jelen Tájékoztatóban használt egyes fogalmak GDPR szerinti fogalommeghatározását.

2018. május 21.

I. Számú melléklet - Fogalommeghatározások

A jelen Tájékoztató alkalmazásában (és összhangban a GDPR-ban foglaltakkal):

 1. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 2. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 3. „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;
 4. „profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;
 5. „álnevesítés”: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;
 6. „nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;
 7. „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
 8. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 9. „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
 10. „harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;
 11. „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 12. „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;
 13. „genetikai adat”: egy természetes személy örökölt vagy szerzett genetikai jellemzőire vonatkozó minden olyan személyes adat, amely az adott személy fiziológiájára vagy egészségi állapotára vonatkozó egyedi információt hordoz, és amely elsősorban az említett természetes személyből vett biológiai minta elemzéséből ered;
 14. „biometrikus adat”: egy természetes személy testi, fiziológiai vagy viselkedési jellemzőire vonatkozó minden olyan sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes adat, amely lehetővé teszi vagy megerősíti a természetes személy egyedi azonosítását, ilyen például az arckép vagy a daktiloszkópiai adat;
 15. „egészségügyi adat”: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról;
 16. „tevékenységi központ”:
 17. a) az egynél több tagállamban tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelő esetében az Unión belüli központi ügyvitelének helye, ha azonban a személyes adatok kezelésének céljaira és eszközeire vonatkozó döntéseket az adatkezelő egy Unión belüli másik tevékenységi helyén hozzák, és az utóbbi tevékenységi hely rendelkezik hatáskörrel az említett döntések végrehajtatására, az említett döntéseket meghozó tevékenységi helyet kell tevékenységi központnak tekinteni;
 18. b) az egynél több tagállamban tevékenységi hellyel rendelkező adatfeldolgozó esetében az Unión belüli központi ügyvitelének helye, vagy ha az adatfeldolgozó az Unióban nem rendelkezik központi ügyviteli hellyel, akkor az adatfeldolgozónak az az Unión belüli tevékenységi helye, ahol az adatfeldolgozó tevékenységi helyén folytatott tevékenységekkel összefüggésben végzett fő adatkezelési tevékenységek zajlanak, amennyiben az adatfeldolgozóra e rendelet szerint meghatározott kötelezettségek vonatkoznak;
 19. „képviselő”: az az Unióban tevékenységi hellyel, illetve lakóhellyel rendelkező és az adatkezelő vagy adatfeldolgozó által a 27. cikk alapján írásban megjelölt természetes vagy jogi személy, aki, illetve amely az adatkezelőt vagy adatfeldolgozót képviseli az adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra az e rendelet értelmében háruló kötelezettségek vonatkozásában;
 20. „vállalkozás”: gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, függetlenül a jogi formájától, ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató személyegyesítő társaságokat és egyesületeket is;
 21. „vállalkozáscsoport”: az ellenőrző vállalkozás és az általa ellenőrzött vállalkozások;
 22. „kötelező erejű vállalati szabályok”: a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályzat, amelyet az Unió valamely tagállamának területén tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelő vagy adatfeldolgozó egy vagy több harmadik országban a személyes adatoknak az ugyanazon vállalkozáscsoporton vagy közös gazdasági tevékenységet folytató vállalkozások ugyanazon csoportján belüli adatkezelő vagy adatfeldolgozó részéről történő továbbítása vagy ilyen továbbítások sorozata tekintetében követ;
 23. „felügyeleti hatóság”: egy tagállam által az 51. cikknek megfelelően létrehozott független közhatalmi szerv;
 24. „érintett felügyeleti hatóság”: az a felügyeleti hatóság, amelyet a személyes adatok kezelése a következő okok valamelyike alapján érint:
 25. A) az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó az említett felügyeleti hatóság tagállamának területén rendelkezik tevékenységi hellyel;

B) az adatkezelés jelentős mértékben érinti vagy valószínűsíthetően jelentős mértékben érinti a felügyeleti hatóság tagállamában lakóhellyel rendelkező érintetteket; vagy

C) panaszt nyújtottak be az említett felügyeleti hatósághoz;

 1. „személyes adatok határokon átnyúló adatkezelése”:
 2. A) személyes adatoknak az Unióban megvalósuló olyan kezelése, amelyre az egynél több tagállamban tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelő vagy adatfeldolgozó több tagállamban található tevékenységi helyein folytatott tevékenységekkel összefüggésben kerül sor; vagy
 3. B) személyes adatoknak az Unióban megvalósuló olyan kezelése, amelyre az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó egyetlen tevékenységi helyén folytatott tevékenységekkel összefüggésben kerül sor úgy, hogy egynél több tagállamban jelentős mértékben érint vagy valószínűsíthetően jelentős mértékben érint érintetteket;
 4. „releváns és megalapozott kifogás”: a döntéstervezettel szemben benyújtott, azzal kapcsolatos kifogás, hogy ezt a rendeletet megsértették-e, illetve hogy az adatkezelőre vagy az adatfeldolgozóra vonatkozó tervezett intézkedés összhangban van-e a rendelettel; a kifogásban egyértelműen be kell mutatni a döntéstervezet által az érintettek alapvető jogaira és szabadságaira, valamint adott esetben a személyes adatok Unión belüli szabad áramlására jelentett kockázatok jelentőségét;
 5. „az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás”: az (EU) 2015/1535 európai parlamenti és tanácsi irányelv 1. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében vett szolgáltatás;
 6. „nemzetközi szervezet”: a nemzetközi közjog hatálya alá tartozó szervezet vagy annak alárendelt szervei, vagy olyan egyéb szerv, amelyet két vagy több ország közötti megállapodás hozott létre vagy amely ilyen megállapodás alapján jött létre.
Webáruház készítés